Maski weneckie i karnawał w Wenecji

Maska wenecka posiada imponującą historię, bowiem pierwszy dokument świadczący o używaniu przebrań w Wenecji datowany jest na 1094 rok.

Historia karnawału weneckiego sięga więc głęboko w średniowiecze, mając bogate korzenie kulturowe i społeczne. Pierwotnie karnawał był czasem, kiedy ludzie świętowali przed zbliżającym się okresem postu, poprzedzającym Wielkanoc. Karnawał był więc okazją do rozrywki, świętowania i wyrażania się poprzez sztukę i maskaradę.

Początki karnawału w Wenecji są trudne do precyzyjnego ustalenia, ale istnieją dokumenty historyczne potwierdzające, że festiwal ten był obchodzony już od XII wieku, można tez znaleźć wzmianki o produkcji masek weneckich na sprzedaż w roku 1271. Jednakże to w okresie renesansu, szczególnie w XVII i XVIII wieku, karnawał wenecki osiągnął swoje szczytowe znaczenie i stał się jednym z najbardziej znanych i ekskluzywnych festiwali na świecie.

W czasach renesansu karnawał w Wenecji przyciągał arystokrację i bogaczy z całej Europy, którzy przybywali, aby wziąć udział w wielkich balach, koncertach, pokazach kostiumów i przedstawieniach teatralnych. Miasto zaczynało wówczas tętnić życiem, było wypełnione kolorowymi strojami, muzyką, tańcem i wystawnymi bankietami. Karnawał był również czasem, gdy społeczeństwo mogło przechytrzyć lub wyrazić niezadowolenie z władców i hierarchii społecznej poprzez satyrę i parodie.

Charakterystyczną cechą karnawału weneckiego były maski, które pozwalały noszącym na zachowanie anonimowości i swobody wyrażania się. maski pozwalały ludziom ukryć swoją tożsamość i pozwoliły na wyrażenie siebie w sposób swobodny i nieograniczony przez konwencje społeczne. W maskach wszyscy są sobie równi. W maskach wszyscy są sobie równi

Podstawową ideą zakładania masek weneckich było wyrównanie nierówności klasowych.

Dzięki masce nie ma różnic społecznych, płciowych czy religijnych. Każdy może stać się kimś innym, chociażby na jeden dzień w roku.

Już w XVII wieku, kiedy karnawał w Wenecji zyskał na popularności, maski weneckie wzbudzały powszechny zachwyt. Maski balowe przygotowywano wówczas z porcelany, gipsu, gazy. Ich wielkość miała przede wszystkim zasłonić oczy, pozostawiając pełną swobodę spożywania pokarmów i napojów. Maski były wyrabiane w szczególny sposób, dzięki czemu dodatkowo zniekształcały głos ich właścicieli. Znacznie zwiększało to poczucie anonimowości w małym wówczas mieście. Maski malowane były bardzo intensywnymi kolorami, a dodatkowo także ozdabiano je piórami, koralikami i wszelkimi innymi atrybutami, dzięki którym wyglądały na jeszcze bardziej okazałe. Na sposób zdobienia masek wpływ miał ustalany każdego roku motyw przewodni całego karnawału.

Podczas karnawału, który rozpoczynał się tuż po świętach Bożego Narodzenia i trwał aż do rozpoczęcia Wielkiego Postu, niemal każdy obywatel Wenecji mógł stać się zupełnie anonimowy. W tym okresie wszelkie nierówności społeczne mogły całkowicie się zatrzeć, a ludzie wykorzystywali swoją anonimowość do nocnych zabaw i przekraczania dozwolonych społecznie norm moralności. Był to czas niezwykłej rozpusty i zabawy.

W XIX wieku karnawał wenecki stracił na popularności z powodu ograniczeń narzuconych przez władze austriackie (Wenecja była wówczas częścią Austrii). Jednakże w latach 70. XX wieku festiwal został ponownie odkryty i odrodził się jako wydarzenie kulturalne, turystyczne i artystyczne, które przyciąga miliony odwiedzających z całego świata każdego roku. Dziś karnawał wenecki pozostaje jednym z najbardziej kultowych i malowniczych festiwali na świecie, kontynuując bogatą tradycję i dziedzictwo tego niezwykłego miasta. Dzisiaj karnawał w Wenecji uznawany jest za jeden z najbardziej znanych i barwnych karnawałów na świecie.

Karnawał kończył się we Wtorek Zapustny, znany również jako Fat Tuesday, czyli ostatni dzień przed rozpoczęciem okresu postu. Jest to czas, kiedy mieszkańcy Wenecji i odwiedzający uczestniczą w ostatnich zabawach i bankietach, zanim rozpocznie się okres refleksji i wstrzemięźliwości. Karnawał w Wenecji jest więc nie tylko okazją do zabawy i świętowania, ale także czasem, aby celebrować kulturę, historię i tradycje tego niezwykłego miasta.

Autorzy masek na fotografiach: Sergio i Massimo Boldrin z La Bottega dei Mascareri.